Замовити обмін
Зателефонуйте нам
+38(066) 609-31-11

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ MONEY24»
Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Програма лояльності» (далі – Акція) – системи лояльності, що є комплексом маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на популяризацію знаку для товарів та послуг «MONEY24» та  підтримання довгострокового інтересу споживачів до послуг Співорганізатора.

  

Терміни та визначення, що використані в Правилах, мають такі значення:

  

Акція – маркетинговий захід під назвою «ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ MONEY24», що проводиться Організатором та в рамках якого Організатор надає можливість Учасникам отримати Заохочення, за умови виконання дій/вимог Учасником, що визначені в даних Правилах.

  

Заохочення – визначені привілеї, які Учасники Акції мають можливість отримати у випадку Виконання ними умов Правил акції. Кількість Учасників, яка може отримати Заохочення - необмежена. Скористатися Заохоченням зможуть лише ті споживачі, що відповідають вимогам до Учасників Акції.

Заохоченням за умовами цієї Акції є нарахування Бонусів та особливі умови отримання послуг від Партнерів протягом Періоду проведення Акції.

Конкретні види Заохочень, умови їх отримання визначаються цими Правилами.

  

Бонуси – віртуальні одиниці, що нараховуються Організатором або Партнерами Учаснику згідно умов даних Правил.

  

Переможець, який отримує Заохочення - Учасники Акції, які виконали умови Акції, та у яких виникає право на отримання Заохочення

  

Кабінет – розділ на Сайті, до якого Учаснику надається доступ, захищений Логіном кабінету та Паролем входу до кабінету, для здійснення Учасником операцій (їх обліку та відображення) з належними йому карткою лояльності та Бонусами.

  

Карта Лояльності (Бонусна карта) – персональна карта, яку отримують Учасники на підтвердження участі в Акції.

  

Сайт – сайт в мережі Інтернет за адресою https://money24.com.ua/.

 

Територія проведення акції – територія, на якій діють умови Акції/та або акційної пропозиції.

 

Період проведення акції або Тривалість Акції – строк (період) часу, протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

  

Учасник – споживач послуг Організатора або партнерів, фізична особа, який відповідає умовам участі в Акції, який у Період проведення Акції має право набути статус Переможця, який отримує Заохочення.

  

Партнери – суб’єкти підприємництва, які приєднуються до проведення Акції. До них відносяться як Співорганізатори так інші суб’єкти, які в подальшому приєднаються до проведення Акції.

  

1. Організатори та партнери Акції

1.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІ24» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43802367; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Капушанська, будинок 132, квартира 34).

1.2. Співорганізатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39294917; місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77).

1.3. Співорганізатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕВЕНШН» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41136847; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Швабська, будинок 70, квартира 12).

1.4. Співорганізатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЕКОТАКСІ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42424267; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Собранецька, будинок 158, корпус Б).

1.5. До Акції можуть залучатися інші партнери згідно з договорами, укладеними з Організатором. У випадку, якщо потенційний партнер надає послуги, аналогічні до тих, які надає один з Співорганізаторів, то такий Співорганізатор має надати згоду на залучення такого партнера до Акції. У випадку залучення нових партнерів до Акції, дані Правила можуть бути опубліковані в новій редакції, або ж можуть залишитися без змін, а всі деталі щодо участі нового партнера в Акції публікуються на Сайті у відповідному розділі.

  

2. Мета Акції:

2.1. Метою проведення Акції є популяризація знаку для товарів та послуг «MONEY24» та  заохочення фізичних осіб до користування послугами Співорганізатора.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Організатор не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

 

3. Період проведення і територія проведення Акції

3.1. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 липня 2023 року безстроково до моменту завершення Акції відповідним рішенням Організатора.

Дата набрання чинності редакцією Правил: з 00 годин 00 хвилин за київським часом 01 липня  2023 року.

Організатор може змінити Період та Територію проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 7.2. цих Правил.

3.2. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 No 1207-VII, а також ряду населених пунктів, які тимчасово окуповані росією. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції

  

4. Учасники Акції:

4.1. Умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є громадянами України та проживають на території України.

4.1.2. Учасником Акції може бути клієнт, який станом на Період проведення Акції отримав від Організатора або Співорганізатора Карту лояльності.

4.1.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням Учасника, яке він здійснює, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна у будь-який день упродовж усього Періоду її проведення.

 

 

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. на момент взяття участі в Акції повідомлений про Порядок обробки персональних даних, розміщений за посиланням https://money24.com.ua/privacy-policy.html та шляхом отримання Карти лояльності надав свою згоду з Порядком обробки персональних даних, та надав згоду на отримання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних Організатором, Співорганізатором та партнерами Акції.

5.3. У випадку застосування до Організатора або Співорганізатора штрафу за порушення законодавства про захист персональних даних через обробку тих персональних даних, які були передані Організатору або Співорганізатору Учасником, Учасник зобов’язується відшкодувати накладений на Організатора або Співорганізатора штраф у повному обсязі.

 

 

6. Умови проведення Акції та види Заохочень:

6.1. Період проведення Акції визначено у п. 3.1. цих Правил. Організатор самостійно на власний розсуд без додаткового повідомлення Учасників Акції може зупиняти дію Акції на строк, який визначається Організатором. Умови Акції зупиняють свою дію з моменту прийняття такого відповідного рішення Організатором.

6.2. Учасником Акції автоматично стане споживач послуги Організатора або Співорганізатора який виконає умови цих Правил та отримає Карту лояльності (Бонусну картку).

Отримання Карти лояльності (Бонусної картки) відбувається автоматично при реєстрації Учасника в мобільному додатку, посилання на завантаження якого розміщене на сайті money24.com.ua

Основним ідентифікатором особи власника Карти лояльності (Бонусної картки) є номер мобільного телефону, вказаний в анкеті учасника. Він же служить логіном для входу в особистий кабінет на сайті money24.com.ua

Карти лояльності (Бонусні картки) обслуговуються тільки на відділеннях обміну валют, банків та підрозділах інших Партнерів, що беруть участь у Акції. Перелік партнерів та кількість їх підрозділів (відділень, торгових точок) може змінюватися.

Карта лояльності (Бонусна картка) не може бути використана для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, які не передбачені умовами Акції.

Карту лояльності (Бонусну картку) дозволяється передавати для використання іншим особам. При наявності достатньої кількості балів пред’явник Карти лояльності (Бонусної картки) може обміняти бали на відповідний подарунок у відповідному розділі сайту чи додатку. При цьому, на номер мобільного телефону, який вказаний в анкеті учасника, прийде SMS-підтвердження даної операції з унікальним цифровим кодом.

Під отриманням подарунку мається на увазі придбання його за 0,01 грн.

Датою початку участі Учасника в Акції є дата першої транзакції з використанням Карти лояльності (Бонусної картки).

Карта лояльності (Бонусна картка) не має терміну дії і активна протягом дії Акції.

Для блокування Карти лояльності (Бонусної картки) у випадку втрати чи пошкодження, а також для її розблокування Учаснику необхідно звернутися в будь-яке відділення чи торгову точку партнерів Акції або скористатися відповідним розділом в особистому кабінеті на сайті.

Карта лояльності (Бонусна картка) може бути розблокована чи обміняна тільки після ідентифікації власника за номером мобільного телефону, вказаного при реєстрації.

При втраті Учаснику присвоюється та видається нова Карта лояльності (Бонусна картка), на якій може бути збережено баланс рахунку попередньої Карти лояльності (Бонусної картки) на момент її блокування. Організатор Акції не несе відповідальності за всі операції, що проводилися з використанням Карти лояльності (Бонусної картки)  до моменту її блокування.

Баланси декількох Карток лояльності (Бонусних карток) не можуть бути об’єднані в один спільний баланс.

Заповнюючи Анкету Учасника Акції, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Акції. Заповнення Анкети Учасника є обов’язковою умовою повноправної участі у Акції. Перелік даних, які необхідні для реєстрації може змінюватися.

Відповідальність за коректність та достовірність даних, вказаних у анкеті, несе Учасник, що заповнив відповідну анкету.

Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її згоду (дозвіл) Організаторові Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Акції MONEY24 у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Акції, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Акції та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорту й ідентифікаційного коду, адреси проживання чи реєстрації тощо. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Акції, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних.

Анкета не приймається якщо при заповненні в ній не вказаний діючий контактний номер мобільного телефону.

Термін внесення даних до інформаційної системи Акції становить не більше 14 днів від дати подання анкети Учасником.

Дані Учасника, що вказані в анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають: сам Учасник, відповідальні особи Організатора та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на договірних підставах. Ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

Організатор має право зупинити Акцію, скасувати чи змінити умови Акції. У випадку закриття Акції всі бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 3-х (трьох) місяців після публікації повідомлення про закриття.

Організатор має право відмовити у видачі основної чи додаткової Карти лояльності (Бонусної картки), вилучити чи припинити їх дію за таких обставин:

— використання чи спроба використання Карти лояльності (Бонусної картки)  у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам;

— будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Акції;

— відсутність будь-яких операцій з використанням Карти лояльності (Бонусної картки) протягом 12 місяців. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

Організатором чи Партнерами Акції можуть встановлюватися окремі умови нарахування бонусів чи надання інших пільг на послуги, які надаються Партнерами. Так, Організатор чи Партнер на власний розсуд має право встановлювати, скасовувати, змінювати розмір покращеного курса при обміні валют на відділеннях Партнера для Учасників Акції лояльності залежно від типу валюти, номіналу банкнот, року емісії банкнот, стану чи цілісності банкнот.

Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Акції та використовувати їх у рамках Акції та даних Правил.

Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за неотримання такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.

Учасник надає Організаторові, або Партнерам Акції від імені Організатора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного чи інформаційного характеру про Акцію чи Партнерів поштою, електронною поштою, телефоном або SMS.

Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних, вказаних при реєстрації.

Для нарахування балів при отриманні послуги в відділеннях та торгових точках Партнерів Учасник повинен пред’являти накопичувальну картку кожного разу. За наявності технічної можливості у Партнерів Акції ідентифікація власника Карти лояльності (Бонусної картки) може відбуватися за номером телефона, який вказаний при реєстрації в Акції.

Нараховані за послуги бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

Бали нараховуються згідно з визначеними умовами кожного Партнера Акції при розрахунку за послуги готівковими коштами чи банківськими картками. Додаткові бали можуть нараховуватися під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій.

Учасник Бонусної Акції може перевірити накопичені бали в точках продажу Партнерів Акції чи в особистому кабінеті на сайті.

У випадку повернення придбаного раніше товару (відміни здійсненої операції чи послуги) нараховані за цю операцію бали списуються.

Партнери Акції можуть нараховувати бали різним учасникам за різними схемами.

Відповідно до кількості набраних на рахунку балів Організатор надає Учасникові право придбати винагороди (подарунки) за спеціальними умовами. Під придбанням винагороди мається на увазі купівля товару за акційною ціною не меншою від 0,01 грн., в т. ч. ПДВ.

Організатор Акції визначає перелік винагород (подарунків), їх цінність, виражену в балах, спосіб їх придбання та отримання. Кількість та асортимент винагород (подарунків) може змінюватися.

Зовнішній вигляд та характеристики винагороди (подарунків) можуть відрізнятися від зображених на рекламних носіях чи сайті.

Учасник має право вибрати винагороду на власний розсуд, а Організатор забезпечити наявність цієї винагороди (подарунку)

Видача винагороди (подарунку) здійснюється за умови пред’явлення Карти лояльності (Бонусної картки) Учасника Акції. Відповідна кількість балів буде списана з рахунку Учасника.

Організатор не несе відповідальність за функціональність, зовнішній вигляд чи наявність браку (заводського, чи такого який виник в процесі експлуатації Учасником) подарунку. Рекламації з даного приводу Організатором не приймаються. У випадку наявності такого браку Учасник повинен вести комунакацію по даному питанню з виробником подарунку.

Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

Набрані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

Організатор Акції не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Акції.

Бали, невикористані Учасником для отримання винагороди протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на рахунок, будуть вважатися протермінованими і можуть бути списані з рахунку Учасника.

Організатор Акції не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які надаються Партнерами Акції.

Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 календарних днів.

   

6.3 Відповідно до цих Правил, можуть бути застосовані Заохочення таких видів:

6.3.1. «Заохочення 1» – обмін бонусів, накопичених на Карті лояльності (Бонусній картці), на подарунки. Перелік подарунків та кількість бонусів, необхідних для отримання певного подарунка розміщуються на Сайті.

Детальні правила нарахування та використання бонусів розміщуються на сайті.

6.3.2. «Заохочення 2» – особливі умови отримання послуг від Співорганізатора, які публікуються в Кабінеті.

6.3.3. «Заохочення 3» – знижки, які отримуються Учасником від партнерів, які долучаються до Акції. Детальні умови отримання знижок описуються в даних Правилах та можуть оновлюватися в Кабінеті.

6.4. Заохочення застосовується автоматично, за умови виконання Учасником умов, визначених п. 6.2.  цих Правил та діє протягом Періоду проведення Акції.

6.5. Неухильне дотримання всіх умов Правил є необхідною умовою отримання Заохочення.

Невиконання передбачених цими Правилами умов або їх виконання з порушеннями, позбавляють відповідних Учасників Акції права на отримання Заохочення. При цьому, ці Учасники Акції вважаються такими, що відмовилися від отримання Заохочення, та не мають права на одержання від Товариства будь-яких компенсації, виплат тощо.

6.6. Організатор та Співорганізатор не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, які потягнуть за собою неможливість застосування Заохочення, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, окупація, страйки, карантин тощо, суттєві зміни у законодавстві, в тому числі актах Національного банку України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатору та Співорганізатору обставини.

6.7. Обмін Заохочення на гривню та або будь-яку фіатну та\або електронну валюту є неможливим. Конвертація заохочення в будь-яке інше матеріальне та\або не матеріальне благо, окрім тих, що визначені Правилами, є неможливим.

   

7. Особливі умови заохочень від Співорганізаторів, які встановлюють на дату затвердження даних Правил.

7.1. Заохочення від  ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС»

При користуванні послугами ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» щодо проведення валюто-обмінних операцій  Учасники можуть здійснити такі операції за покращеним (більш вигідним) курсом.

Встановлюються наступні умови (обмеження) щодо можливості здійснення валюто-обмінних операцій за покрашеним курсом щодо наступних валют:

За покращеним курсом приймаються банкноти:

 • - Долар США  банкноти, емітовані після 1999 року;
 • - Форінт - банкноти, емітовані починаючи з 2014 року (Примітка. У період між 2014 та 2020 роками з'явилася нова серія банкнот з переробленим дизайном вартістю 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 та 20 000 форинтів. На кожній з них зображено відомого угорського керівника чи політика з одного боку, а з іншого — місце чи подія, пов'язана з ним. Всі купюри містять водяний знак, вкладену вертикальну захисну стрічку та зручні для людей з поганим зором);
 • - Швейцарський франк - банкноти, емітовані починаючи з 2016 року (Примітка. З 2016 року  вводиться нова дев'ята серія банкнот.  6 квітня 2016 року була представлена нова банкнота в 50 франків (введення в обіг відбулося 12 квітня).  5 травня 2017 відбулася презентація нової купюри в 20 франків (введення в обіг 17 травня). 18 жовтня 2017 - нової купюри в 10 франків, 15 серпня 2018 - 200 франків,  6 березня 2019 - 1000 франків,  12 вересня 2019 - 100 франків;
 •  - Англійський фунт стерлінг приймається серії G (Примітка. Серія G:
         £5 зображений  Вінстон Черчилль з 13 вересня 2016 в обігу
         £10 зображений Джейн Остін з 14 вересня 2017 в обігу
         £20 зображений  Вільям Тернер з 20 лютого 2020 в обігу
         £50 зображений Алан Тюрінг з 23 червня 2021 в обігу);
 • - Євро – приймаються всі серії.

  

7.2. Заохочення від  ТОВ «ПРЕВЕНШН»

Учасники Акції мають право на отримання наступних знижок при замовленні послуг:

Огляд у лікаря - 10%

Загальні аналізи - 20%

Експрес тест на COVID-19 - 20%

Рентген дослідження  - 20%

МРТ, КТ - 10%

Придбання ліків - 7%


Отримання знижки можливе при зверненні Учасника за отриманням послуги за наступними адресами:

- м.Ужгород, вул.Грушевського, 39

- м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 1

- м.Ужгород, вул. Богомольця, 22/7

- м.Ужгород, вул.Легоцького, 3А

- м.Ужгород, вул.ЛІнтура, 15

- Ужгородський р-н, с.Великі Лази, вул. Східна, 4-1

- м.Іршава, вул.Гагаріна, 17

- м.Мукачево, вул.Університетська, 58

- м.Тячів, вул.Армійська, 123

- м.Виноградів, вул.Вакарова, 13

- м.Берегово, вул. ТІноді, 44

або інші адреси, зазначені на сайті https://prevention.in.ua/

  

7.3. Заохочення від  ТОВ «МОЕКОТАКСІ»

Учасники Акції мають право на отримання знижки в розмірі 10% на проїзд в таксі, яке буде замовлене через сайт https://www.moeco.com.ua/ або з використанням додатків, посилання на які розміщено на вказаному сайті.

  

8. Інші умови:

8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті.

8.2. Організатор та Співорганізатор мають право змінювати Правила Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням на власний розсуд без додаткового повідомлення Учасників Акції, в тому числі достроково припинити, зупинити, поновити її проведення чи продовжити строк дії. Нова редакція Правил Акції розміщується на Сайті.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та Співорганізатором.

8.4. Ці Правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції. У всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатор, Співорганізатор та Учасники керуються чинним законодавством України.

Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. Невиконання умов даних правил вважається відмовою особи від участі в Акції.

8.5. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасники не стежили за строками проведення Акції, не виконували її умови протягом Строку дії Акції та/або несвоєчасно оповіщені про умови Акції, а також у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, що зазвичай є перешкодою у користуванні мережею Інтернет, роботою банків-емітентів карток, тощо).

8.6. Організатор та Співорганізатор не несуть відповідальності щодо:

- подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Заохочення;

- за неможливість отримати та скористатися Заохоченням з будь-яких причин;

- за можливі наслідки використання такого Заохочення;

- отримання від Учасників неповних та/або некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних для отримання Карти лояльності (Бонусної картки);

- втрати Учасником доступу до особистого кабінету.

8.7. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.