Головна Бонусна програма MONEY24 Бонусна програма MONEY24

Бонусна програма MONEY24

Учасниками Бонусної Програми можуть бути особи, які досягли віку 18 років.

При вступі до Бонусної Програми кожен Учасник отримує накопичувальну картку.

Для отримання накопичувальної картки потрібно здійснити обмін будь-якої валюти в еквіваленті 5000 грн. на будь-якому відділенні, об’єднаних в мережу «Money24». Перелік таких відділень знаходиться у відповідному розділі на сайті money24.com.ua.

Накопичувальні картки обслуговуються тільки на відділеннях, що беруть участь у Програмі. Їх перелік може змінюватися.

Накопичувальна картка не може бути використана для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

Основним ідентифікатором особи власника картки є номер мобільного телефону, вказаний в анкеті учасника. Він же служить логіном для входу в особистий кабінет на сайті money24.com.ua

Накопичувальну картку можна передавати іншим особам. При наявності достатньої кількості балів пред’явник накопичувальної картки може обміняти бали на відповідний подарунок. При цьому, на номер мобільного телефону, який вказаний в анкеті учасника, прийде СМС-підтвердження даної операції з унікальним цифровим кодом.

Під отриманням подарунку мається на увазі придбання його за 0,01 грн.

Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням накопичувальної картки.

Накопичувальна картка не має терміну дії і активна протягом дії Бонусної Програми лояльності.

Для блокування накопичувальної картки у випадку втрати чи пошкодження, а також для її розблокування Учаснику необхідно звернутися в будь-яке відділення або скористатися відповідним розділом в особистому кабінеті на сайті.

Накопичувальна картка може бути розблокована чи обміняна тільки після ідентифікації власника за номером мобільного телефону, вказаного при реєстрації.

При втраті Учаснику присвоюється та видається нова накопичувальна картка, на якій може бути збережено баланс рахунку попередньої накопичувальної картки на момент її блокування. Організатор Бонусної Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на рахунку картки до моменту її блокування.

Баланси декількох накопичувальних карток не можуть бути об’єднані в один спільний баланс.

Заповнюючи Анкету Учасника Бонусної Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Бонусної Програми. Заповнення Анкети Учасника є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.

Відповідальність за коректність та достовірність даних, вказаних у анкеті, несе Учасник, що заповнив відповідну анкету.

Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її згоду (дозвіл) Організаторові Бонусної Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Бонусної Програми MONEY24 у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Бонусної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Бонусної Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорту й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Бонусної Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних.

Анкета не приймається якщо при заповненні в ній не вказаний контактний номер мобільного телефону.

Термін внесення даних до інформаційної системи Бонусної Програми становить 14 днів від дати подання анкети Учасником.

Дані Учасника, що вказані в анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Бонусної Програми. У випадку закриття Бонусної Програми всі бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 3-х (трьох) місяців після публікації повідомлення про закриття.

Організатор має право відмовити у видачі основної чи додаткової картки, вилучити чи припинити їх дію за таких обставин:

— використання чи спроба використання карток у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам;

— будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі;

— відсутність будь-яких операцій з використанням картки лояльності протягом 12 місяців. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Бонусної Програми та використовувати їх у рамках Бонусної Програми та даних Правил.

Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за неотримання такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.

Учасник надає Організаторові, або Партнеру Бонусної Програми від імені Організатора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Бонусної Програми поштою, електронною поштою, телефоном або SMS.

Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних, вказаних при реєстрації.

Для нарахування балів при отриманні послуги покупки в точці продажу Партнера Учасник повинен пред’являти накопичувальну картку кожного разу.

Нараховані за послуги бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за послуги готівковими коштами чи банківськими картками. Додаткові бали можуть нараховуватися під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій.

Учасник Бонусної Програми може перевірити накопичені бали в точках продажу Партнерів Бонусної Програми чи в особистому кабінеті на сайті.

У випадку повернення придбаного раніше товару (відміни здійсненої операції) нараховані за цю операцію бали списуються.

Партнери Бонусної Програми можуть нараховувати бали різним учасникам за різними схемами.

Відповідно до кількості набраних на рахунку балів Організатор надає Учасникові право придбати винагороди (подарунки) за спеціальними умовами. Під придбанням винагороди мається на увазі купівля товару за акційною ціною не меншою від 0,01 грн., в т. ч. ПДВ.

Організатор Бонусної Програми визначає перелік винагород (подарунків), їх цінність, виражену в балах, спосіб їх придбання та отримання. Кількість та асортимент винагород (подарунків) може змінюватися.

Зовнішній вигляд та характеристики винагороди (подарунків) можуть відрізнятися від зображених на рекламних носіях чи сайті.

Учасник має право вибрати винагороду на власний розсуд, а Організатор забезпечити наявність цієї винагороди (подарунку)

Видача винагороди (подарунку) здійснюється за умови пред’явлення накопичувальної картки Учасника Бонусної Програми. Відповідна кількість балів буде списана з рахунку Учасника.

Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

Набрані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

Організатор Бонусної Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

Бали, невикористані Учасником для отримання винагороди протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на рахунок, будуть вважатися протермінованими і можуть бути списані з рахунку Учасника.

Організатор Бонусної Програми не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які надаються Партнерами Бонусної Програми.

Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

Програма є довготерміновою без визначеного строку дії.